Περιήγηση: Βασίλης Τσιράκης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοκριτική του Περικλή Παυλίδη για το βιβλίο «Τα χρόνια ανάμεσα»  (του Βασίλη Τσιράκη)

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Προ­τού παρου­σιά­σω ορι­σμέ­νες σκέ­ψεις ανα­φο­ρι­κά με το ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Βασί­λη  Τσι­ρά­κη, Τα χρό­νια ανάμεσα,…

Κινηματογράφος
«εναλλακτική λύση» — alternative του Βασίλη Τσιράκη

Tαι­νία μικρού μήκους, μυθο­πλα­σί­ας, διάρ­κειας 20′ με θέμα την κρί­ση Σενά­ριο-Σκη­νο­θε­σία: Βασί­λης Τσι­ρά­κης Μου­σι­κή: Διο­νύ­σης Τσα­κνής Κινη­μα­το­γρά­φη­ση: Σίμος Μπα­τζά­κης, Βαγγέλης…