Περιήγηση: Βασανισμός ζώων

Επικαιρότητα
Βασάνισαν και ακρωτηρίασαν αλεπουδίτσα — Πέθανε από αιμορραγία

Μια αλε­πού βρέ­θη­κε χτες βρά­δυ ακρω­τη­ρια­σμέ­νη και σε ημι­θα­νή –κατέ­λη­ξε στη συνέ­χεια, κατά­στα­ση στην Καστο­ριά. Ο αντι­πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Προστασίας…

Διεθνή
Louis Vuitton και Gucci κατηγορούνται για βασανιστική θανάτωση ερπετών — Προσοχή σκληρές εικόνες

Από που προ­έρ­χε­ται η «πρώ­τη ύλη» για την κατα­σκευή πανά­κρι­βων προ­ϊ­ό­ντων (τσά­ντες, πορ­το­φό­λια, κλπ) μεγά­λων οίκων μόδας; Πόσα ερπε­τά καταδικάζονται…

Επικαιρότητα
Κύπρος: Συνελήφθη 47χρονος έπειτα από δημοσίευση βίντεο με βασανισμό άγριων ζώων

Στην σύλ­λη­ψη 47χρονου που συστη­μα­τι­κά κακο­ποιού­σε άγρια ζώα (λαγούς, αλε­πού­δες, κλπ) προ­χώ­ρη­σαν οι κυπρια­κές αρχές έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες εκα­το­ντά­δων πολιτών.…

Επικαιρότητα
Καταγγελίες για περιστατικά βασανιστικής θανάτωσης ζώων σε Πεντάλοφο-Μελισσοχώρι

Καταγ­γε­λί­ες για περι­στα­τι­κά βασα­νι­στι­κής θανά­τω­σης ζώων δέχτη­καν τις τελευ­ταί­ες ώρες στε­λέ­χη της διοί­κη­σης του δήμου Ωραιο­κά­στρου. Σύμ­φω­να με τις καταγγελίες,…