Περιήγηση: Βελόπουλος

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου κατά εμβολίου-επιστημόνων με… άρωμα ρατσισμού

Με λεκτι­κές ακρό­τη­τες και αντε­πι­στη­μο­νι­κή ρητο­ρι­κή ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος επι­χεί­ρη­σε και πάλι να καλ­λιερ­γή­σει κλίμα…

Επικαιρότητα
Ελληνική Λύση: Βουλευτής ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά από μισή ώρα… άλλαξε γνώμη!

Τρα­γε­λα­φι­κά πράγ­μα­τα συνέ­βη­σαν σήμε­ρα το πρωί στο ακρο­δε­ξιό κόμ­μα Ελλη­νι­κή Λύση, καθώς η βου­λευ­τής Ανα­στα­σία Αικα­τε­ρί­νη Αλε­ξο­πού­λου πρό­λα­βε μέσα σε…

Επικαιρότητα
Βελόπουλος: Ακροδεξιό δεκανίκι της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

Σύμ­μα­χο για το — χου­ντι­κής έμπνευ­σης — αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο περιο­ρι­σμού των δια­δη­λώ­σε­ων βρή­κε η κυβέρ­νη­ση στον Κυριά­κο Βελό­που­λο και το…

Πολιτική
Ενοχλήθηκε ο «επιχειρηματίας» Βελόπουλος από την απεργία και στάζει χολή κατά των διαδηλώσεων

Σε αντερ­γα­τι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη χθες Τρί­τη, από το βήμα της Βου­λής, ο Κυριά­κος Βελό­που­λος με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης…

Επικαιρότητα
Χρυσή Αυγή και Βελόπουλος υπέρ του φασίστα Τζήμερου (Όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα…)

Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχα­να. Αυτή η λαϊ­κή ρήση ται­ριά­ζει στην περί­πτω­ση της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και του ακροδεξιού…