Περιήγηση: Βενέρα 3

Ιστορία
Όταν το πρώτο σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Венера‑3 έφτανε στην Αφροδίτη  (Η απήχηση στη Ελλάδα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Ήταν 1 Μάρ­τη 1966 όταν το γίνε­ται πρά­ξη η πρώ­τη προ­σε­δά­φι­ση ανθρώ­πι­νης συσκευ­ής σε άλλο πλα­νή­τη. Επρόκειτο…