Περιήγηση: Βιάτσεσλαβ Μολότοφ

Πρόσωπα
Βιάτσεσλαβ Μολότοφ

Στις 8 Νοεμ­βρί­ου 1986, σε ηλι­κία 96 ετών, πεθαί­νει ο Βιά­τσε­σλαβ Μολό­τοφ. Πολι­τι­κός παρά­γο­ντας της ΕΣΣΔ. Γεν­νή­θη­κε στο χωριό Κουκάρκα…