Περιήγηση: Βιασμός ανήλικης

Επικαιρότητα
Κολωνός: Συνελήφθη και ο τέταρτος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης — Το προφίλ του

Με την κατη­γο­ρία για γενε­τή­σια πρά­ξη με ανή­λι­κο συμπλη­ρώ­σα­ντα και μη τα 12 έτη, ένα­ντι αμοι­βής, κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, οδη­γή­θη­κε στο…

Επικαιρότητα
Ακόμη δύο άνδρες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό

Αυτο­βού­λως προ­σήλ­θαν στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής ακό­μη δύο άνδρες, ηλι­κί­ας 53 και 33 ετών, για την υπό­θε­ση της 12χρονης…