Περιήγηση: Βιασμός ανήλικης

Επικαιρότητα
Λαύριο: 33χρονος ασελγούσε στην 13χρονη θετή του κόρη

Συνε­λή­φθη 33χρονος στο Λαύ­ριο, δυνά­μει σχε­τι­κού Εντάλ­μα­τος Ανα­κρι­τι­κού Τμή­μα­τος του Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών, για υπό­θε­ση που αφο­ρά σε διά­πρα­ξη γενε­τή­σιων πράξεων.…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη 78χρονος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση

Στη σύλ­λη­ψη ενός 78χρονου στο Κερα­τσί­νι που κατη­γο­ρεί­ται για βια­σμό ανη­λί­κου κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, γενε­τή­σιες πρά­ξεις κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατά­χρη­ση ανηλίκου…

Επικαιρότητα
Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε στον πατέρα που σκότωσε τον βιαστή της κόρης του

Δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία και οπλο­χρη­σία ασκή­θη­κε στον 50χρονο που σκό­τω­σε τον κουνιάδο…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 43χρονου προπονητή που κατηγορείται για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, οι φωτο­γρα­φί­ες καθώς και η ασκη­θεί­σα ποινική…