Περιήγηση: Βιασμός 12χρονης

Κοινωνία
Κολωνός: Τέσσερις νέες συλλήψεις για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης

Τέσ­σε­ρις νέες συλ­λή­ψεις για την απο­τρό­παια υπό­θε­ση βια­σμού και μαστρο­πεί­ας της 12χρονης στον Κολω­νό, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμε­ρα, σύμ­φω­να με την ανακοίνωση…

Κοινωνία
Υπόθεση βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Επτά νέες συλλήψεις – Ανάμεσά τους πατέρας και γιος

Σε νέες συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Ασφά­λειας Αττι­κής για την υπό­θε­ση μαστρο­πεί­ας σε βάρος της 12χρονης, στην…

Επικαιρότητα
Στη φυλακή για ακόμη έξι μήνες η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό

Παρα­τεί­νε­ται για άλλο ένα εξά­μη­νο με από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών η κρά­τη­ση της μητέ­ρας της 12χρο­νης-θύμα­τος σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και εκμετάλλευσης…