Περιήγηση: Βιασμός

Κοινωνία
Καταγγελίες για βασανισμούς και βιασμούς παιδιών στην ΜΚΟ «Κιβωτός του κόσμου»

Σοκα­ρι­στι­κές καταγ­γε­λί­ες για τρεις περι­πτώ­σεις σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης (δύο ενή­λι­κων και ενός ανή­λι­κου αγο­ριού) σε δομές της ΜΚΟ «Κιβω­τός του Κόσμου»,…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη 54χρονος κατηγορούμενος για βιασμό της κόρης του στη Δραπετσώνα

Νέο περι­στα­τι­κό σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ανη­λί­κου απο­κα­λύ­φθη­κε, αυτή τη φορά στη Δρα­πε­τσώ­να. Ειδι­κό­τε­ρα, συνε­λή­φθη, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων, 54χρονος,…

Κοινωνία
Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό 19χρονης

Ελεύ­θε­ροι με την επι­βο­λή περιο­ρι­στι­κών όρων αφέ­θη­καν οι δύο αστυ­νο­μι­κοί της ΔΙΑΣ που κατη­γο­ρού­νται για ομα­δι­κό βια­σμό 19χρονης και παραβίαση…