Περιήγηση: Βιαστής

Κοινωνία
Αποτροπιασμό προκαλούν όλα όσα γίνονται γνωστά για τη νοσηρή δράση του 53χρονου καταστηματάρχη από τον Κολωνό

Απο­τρο­πια­σμό προ­κα­λούν όλα όσα γίνο­νται γνω­στά για τη νοση­ρή δρά­ση του 53χρονου κατα­στη­μα­τάρ­χη ο οποί­ος επί 4 μήνες βία­ζε και…

Διεθνή
Βραζιλία: Ένα ναζιστικό “μουσείο” εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι ενός ύποπτου βιαστή ανηλίκων

Η αστυ­νο­μία στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο κατέ­σχε­σε έναν «θησαυ­ρό» ναζι­στι­κών ανα­μνη­στι­κών και όπλων, αξί­ας περί­που 3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, από το…