Περιήγηση: βιβλίο 1821 - Η επανάσταση και οι απαρχές του ελληνικού αστικού κράτους

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Διαδικτυακή παρουσίαση: «1821: Η Επανάσταση και οι Απαρχές του Ελληνικού Αστικού Κράτους»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οι Κ.Ο. Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ σε καλούν στη δια­δι­κτυα­κή βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης της Σύγ­χρο­νης Επο­χής: «1821. Η Επα­νά­στα­ση και…