Περιήγηση: βιβλίο

Βιβλίο
Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες: Εκδήλωση – συζήτηση την Τετάρτη 22 Φλεβάρη με θέμα «Το παιδικό βιβλίο σήμερα»

Η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας και οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή καλούν σε…