Περιήγηση: βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης» την Παρασκευή 30/9

Οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Επιτυχής η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με επι­τυ­χία έγι­νε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» που υπογράφει…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση: Στις 9 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Την Πέμ­πτη 9 Σεπτεμ­βρί­ου στις 7.30 μ.μ, στο Cafe Θεα/τρο του Βασι­λι­κού Θεά­τρου (Λεω­φό­ρος 30ης Οκτω­βρί­ου 2, Λευ­κός Πύρ­γος), θα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση: Στις 23 Ιουνίου στην Αθήνα η παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Την Τετάρ­τη 23 Ιου­νί­ου στις 7:30 μ.μ, στον Κήπο του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων (Ερμού 134–136, Θησείο) θα γίνει η παρουσίαση…

Εκδηλώσεις
Bιβλιοπαρουσίαση 🚩«Έπεσαν για τη Ζωή» 🚩σήμερα, Πέμπτη, 2 Μάη, 7.00μμ στο δημαρχείο Καισαριανής.

Η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ θα ανα­δεί­ξει την ολο­κλη­ρω­μέ­νη έκδο­ση, σε βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση του πολύ­το­μου έργου Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ «Έπε­σαν…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χρ. Νταβαντζής, «Η πορεία ενός ανθρώπου που πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει για τους ανθρώπους του μόχθου μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ»

Ο χαι­ρε­τι­σμός της Νομι­κής Γλυ­νά­τση, Γραμ­μα­τέα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Βάσης ΚΚΕ Νέου Κόσμου, στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Χρή­στου Νταβαντζή…