Περιήγηση: Βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο

Πολιτισμός
Τέχνη και Εξέγερση: Γεγονότα του Νοέμβρη (εκδηλώσεις στο Ιδιώνυμο)

Προ­τεί­νει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //    «Τέχνη και Εξέ­γερ­ση: Γεγο­νό­τα του Νοέμ­βρη» τιτλο­φο­ρεί­ται μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Παρασκευή…