Περιήγηση: Βιετκόνγκ

Σαν Σήμερα
Μοχάμεντ Άλι — Αρνήθηκε να πολεμήσει στο Βιετνάμ: Ποτέ κανείς Βιέτκονγκ δεν με αποκάλεσε βρωμονέγρο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Πριν 51 χρό­νια, στις 18 Απρι­λί­ου 1967, ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής πυγ­μα­χί­ας και χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης Μωχά­μεντ Άλι, αρνή­θη­κε να…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Η φωτογραφία που άλλαξε το πρόσωπο του πολέμου στο Βιετνάμ

Πριν από πενή­ντα χρό­νια, 1 Φεβρουα­ρί­ου 1968 στην βιετ­να­μέ­ζι­κη πρω­τεύ­ου­σα Σαϊ­γκόν, ένας λεπτο­κα­μω­μέ­νος Βιετ­να­μέ­ζος με κοντό παντε­λό­νι, καρό που­κά­μι­σο, ξυπόλητος…