Περιήγηση: Βιργίλιος

Πρόσωπα
Βιργίλιος

Στις 13 Οκτωβρίου 70 π.Χ. γεννιέται ο Βιργίλιος. Ο μεγαλύτερος Λατίνος επικός ποιητής και ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της…