Περιήγηση: Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι

Εκδηλώσεις
Παρουσίαση από την ΚΕ του ΚΚΕ και τον Θ. Μικρούτσικο της συλλεκτικής έκδοσης του βιβλίου ‑CD “Καντάτα για τη Μακρόνησο – Σπουδή σε ποιήματα του Βλαδίμηρου ΜαγιακόβσκΙ”

Τη συλ­λε­κτι­κή έκδο­ση του βιβλί­ου — CD “Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο — Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόφ­σκι”, παρου­σιά­ζουν η…