Περιήγηση: Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι

Πολιτισμός
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ “ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝARTΗΣΕΙΣ 2018 — Ξελασπώστε το Μέλλον”

Με μεγά­λη επι­τυ­χία και προ­σέ­λευ­ση κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2ο πολι­τι­στι­κό τρι­ή­με­ρο “ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝARTΗΣΕΙΣ 2018 – Ξελα­σπώ­στε το μέλ­λον”, που διοργάνωσε…