Περιήγηση: Βλασφημία

Επικαιρότητα
Μέχρι δύο χρόνια φυλακή για βλασφημία των θείων και καθύβριση των θρησκευμάτων, με τροπολογία στον Ποινικό Κώδικα

Αυστη­ρο­ποί­η­ση των ποι­νών για την παι­δε­ρα­στία, τη δια­κί­νη­ση μετα­να­στών και επα­να­φο­ρά της κακό­βου­λης βλα­σφη­μί­ας των θεί­ων επι­φέ­ρουν τρο­πο­ποι­ή­σεις στο αρχικό…