Περιήγηση: Βολταίρος

Πρόσωπα
Βολταίρος

Στις 21 Νοεμ­βρί­ου 1694 γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, φιλό­σο­φος και ιστο­ρι­κός Βολ­ταί­ρος. Ο Βολ­ταί­ρος (ψευ­δώ­νυ­μο του Μαρί Φραν­σουά Αρουέ) κρα­τώ­ντας απο­στά­σεις από…