Περιήγηση: Βομβαρδισμός Συρίας

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Συρία

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τους πρό­σφα­τους βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ στην Συρία, εκφρά­ζει την…

Διεθνή
ΣΥΡΙΑ: Παρέμβαση Τραμπ υπέρ της Τουρκίας την ώρα που συνεχίζεται η κυβερνητική προέλαση στην Ιντλίμπ

Την ώρα που ο Συρια­κός Αρα­βι­κός Στρα­τός, με τη βοή­θεια της Ρωσι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, προ­ε­λαύ­νει στην επαρ­χία Ιντλίμπ, όπου έχουν…