Περιήγηση: Βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη- Τετάρτη 27 Μάρτη: Εκδήλωση του ΚΚΕ για τα 20 χρόνια από το ΝΑΤΟικό σφαγείο της Γιουγκοσλαβίας

Εκδή­λω­ση με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 20 χρό­νων από την επέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ στην πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βία διορ­γα­νώ­νει την Τετάρ­τη 27 Μάρ­τη η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ. Ομιλητής…

Κινηματογράφος
Lepa sela lepo gore — Τα όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται (Λες να γίνει πόλεμος φίλε; Ποιος πόλεμος; …καλά είσαι;)

Ένα προ­σχε­δια­σμέ­νο έγκλη­μα με πολ­λούς συνερ­γούς… ανά­με­σά τους και οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε βάρος της…