Περιήγηση: Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος

Πολιτική
Βέροια: Χουντικό παραλήρημα από αντιδήμαρχο — Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τον αντι­κομ­μου­νι­στή και υμνη­τή της χού­ντας, αντι­δή­μαρ­χο Βέροιας Κ. Παλου­κί­δη, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βέροιας, ο οποί­ος «στην τελευ­ταία συνεδρίαση…