Περιήγηση: Βοσνία Ερζεγοβίνη

Διεθνή
Νέο “φιτίλι” στη Βοσνία — Ερζεγοβίνη, ενώ φουντώνουν διάφορες εντάσεις

Αφό­του ο ΟΗΕ ανα­κή­ρυ­ξε «Μέρα Γενο­κτο­νί­ας στη Σρε­μπρέ­νι­τσα», η «Σερ­βι­κή Δημο­κρα­τία» ανα­κοί­νω­σε ότι θα κατα­θέ­σει σχέ­διο επί­ση­μης διά­σπα­σης της Βοσνίας…

Διεθνή
Σχεδόν 3.000 μετανάστες παραμένουν άστεγοι στη Βοσνία, στην καρδιά του χειμώνα

Σχε­δόν 3.000 μετα­νά­στες παρα­μέ­νουν επί εβδο­μά­δες άστε­γοι στη βόρεια Βοσ­νία, ανέ­φε­ρε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Μετα­νά­στευ­σης και ορι­σμέ­νοι από αυτούς πάσχουν…