Περιήγηση: Βουλγαρία

Διεθνή
Εκλογές στη Βουλγαρία: Σε δυσθεώρητα ύψη η αποχή — Άνοδος των εθνικιστών

Δεξιοί και φιλε­λεύ­θε­ροι απέ­χουν ελά­χι­στα μετά τις νέες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν χθες Κυρια­κή στη Βουλ­γα­ρία, ψηφο­φο­ρία που σημα­δεύ­τη­κε από…

Διεθνή
Βουλγαρία: Εκατοντάδες διαδήλωσαν στην Σόφια κατά της καταστροφής μνημείου αφιερωμένου στον Κόκκινο Στρατό

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, 9 Μάρ­τη, στην Σόφια κατά της διά­λυ­σης του μνη­μεί­ου που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Κόκκινο…

Επικαιρότητα
Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ιδρύσει εταιρείες «φαντάσματα» στη Βουλγαρία ‑μπλόκο της ΑΑΔΕ

Σαφά­ρι ‑λένε- ετοι­μά­ζει η ΑΑΔΕ, μετά τη συνερ­γα­σία που ανα­κοι­νώ­θη­κε με την αντί­στοι­χη υπη­ρε­σία της Βουλ­γα­ρί­ας, περι­λαμ­βά­νει μετα­ξύ άλλων και…

Επικαιρότητα
Βουλγαρία: Απέλασε 70 Ρώσους διπλωμάτες — Έντονη αντίδραση της Μόσχας

Συνε­χί­ζο­νται αμεί­ω­τη η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με την κυβέρ­νη­ση της Βουλ­γα­ρί­ας να προχωρά…

Διεθνή
Σόφια, Σκόπια, Μαυροβούνι δεν επιτρέπουν να περάσει το αεροσκάφος με τον Λαβρόφ για Βελιγράδι

Οι αρχές της Βουλ­γα­ρί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας αρνή­θη­καν να αφή­σουν το αερο­πλά­νο που μετέ­φε­ρε τον Ρώσο υπουργό…

Διεθνή
Η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Μολδαβία θα πληρώνουν σε ρούβλια — Αυστρία η άρνηση αγοράς από τη Ρωσία

Η Βουλ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Μολ­δα­βία ανα­κοί­νω­σαν επί­ση­μα τη συμ­φω­νία τους για αγο­ρά ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στο πλαί­σιο του…