Περιήγηση: Βούλα Πατουλίδου

Αθλητικά
Ναι ρε φίλε

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // ‑Ναι ρε φίλε! Αυτό φωνά­ζει, κάθε φορά που προ­σγειώ­νε­ται καλά στο έδα­φος, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας, ο…