Περιήγηση: Βούπερταλ

Διεθνή
Γερμανία: Επίθεση αστυνομικών σε συγκέντρωση για τα 200 χρόνια του Ένγκελς στο Βούπερταλ

Τις προ­κλή­σεις και τη βία της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας στο Βού­περ­ταλ της Γερ­μα­νί­ας καταγ­γέλ­λουν οι διορ­γα­νω­τές εκδή­λω­σης που διε­ξή­χθη με αφορμή…