Περιήγηση: Βρέφος

Επικαιρότητα
Δεν υπάρχει απανθρακωμένο βρέφος στη Μόρια — Δεν αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Δεν υπάρ­χει απαν­θρα­κω­μέ­νο βρέ­φος στη Μόρια σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρο­νται στην ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας η οποία κάνει λόγο για…

Επικαιρότητα
Κατέληξε η 35χρονη μητέρα του 6μηνου βρέφους, του μικρότερου θύματος της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι — Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

Κατέ­λη­ξε τα ξημε­ρώ­μα­τα η 35χρονη εγκαυ­μα­τί­ας Μαρ­γα­ρί­τα Διο­νυ­σιώ­τη που νοση­λευό­ταν στην ΜΕΘ του Ευαγ­γε­λι­σμού και ήταν η μητέ­ρα του 6μηνου…