Περιήγηση: ΒραζιλίαΔικτατορία

Διεθνή
Μπολσονάρο: «Εθνικός ήρωας» ο αρχιβασανιστής της βραζιλιάνικης δικτατορίας

Ο Βρα­ζι­λιά­νος ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο δήλω­σε χθες Πέμ­πτη ότι ένας αξιω­μα­τι­κός του στρα­τού, που είχε κατα­δι­κα­στεί για βασα­νι­στή­ρια κατά…