Περιήγηση: Βραζιλία

Διεθνή
Εκλογές στη Βραζιλία: Σήμερα ο δεύτερος γύρος σε κλίμα έντονης ενδοαστικής αντιπαράθεσης

Σε κλί­μα έντο­νης ενδο­α­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης και πόλω­σης πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα ο δεύ­τε­ρος γύρος των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Βρα­ζι­λία, όπου ανα­με­τρώ­νται ο…

Διεθνή
Βραζιλία: Βαριές κατηγορίες αντάλλαξαν Λούλα και Μπολσονάρου στο πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ

«Δικτα­το­ρί­σκε», «εθνι­κή ντρο­πή»: οι επι­θέ­σεις επί προ­σω­πι­κού δια­δέ­χο­νταν η μια την άλλη χθες Κυρια­κή, στο πρώ­το τηλε­ο­πτι­κό ντι­μπέιτ πρό­σω­πο με…

Επικαιρότητα
Βραζιλία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα, δια­τη­ρεί ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμα ένα­ντι του ακρο­δε­ξιού απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Ζαΐχ…