Περιήγηση: Βραζιλία

Διεθνή
«Ναι, κύριε Bolsonaro, είναι λυπηρό να βλέπεις πως ένας τύπος χωρίς καμία γνώση, εκτός από τα όπλα, καταφέρνει να εκλεγεί πρόεδρος».

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // «Ναι, κύριε Bolsonaro, είναι λυπη­ρό να βλέ­πεις πως ένας τύπος χωρίς καμία γνώ­ση- εκτός από τα όπλα- καταφέρνει…

Διεθνή
Βραζιλία: Ελεύθεροι σκοπευτές για να πυροβολούν και να σκοτώνουν τους κακοποιούς

Ο μελ­λο­ντι­κός υπουρ­γός Άμυ­νας του ακρο­δε­ξιού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαιρ Μπολ­σο­νά­ρο ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ιδέα της ανά­πτυ­ξης ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών για…

Διεθνή
Βραζιλία: Ο υμνητής της δικτατορίας, ο φασίστας Μπολσονάρο εξελέγη πρόεδρος

Ο ακρο­δε­ξιός Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, συγκε­ντρώ­νο­ντας το 55,70% των ψήφων, ένα­ντι του 43,30% που έλα­βε ο κεντρο­α­ρι­στε­ρός αντίπαλός…

Διεθνή
Βραζιλία: Ακροδεξιοί οπαδοί του Μπολσονάρο επιτέθηκαν σε γυναίκα, χάραξαν πάνω της το σήμα της σβάστικας!

Ένα περι­στα­τι­κό ενδει­κτι­κό της επι­κίν­δυ­νης ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς στη Βρα­ζι­λία έλα­βε χώρα χθες σε γει­το­νιά της πόλης Πόρ­το Αλέ­γκρε. Μια…