Περιήγηση: Βρασνά

Κοινωνία
Βρασνά: Ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου καταγγέλλει ότι δέχτηκε απειλές επειδή φιλοξένησε πρόσφυγες

Ιδιο­κτή­τρια  ξενο­δο­χεί­ου των Βρασ­νών η οποία φιλο­ξέ­νη­σε πρό­σφυ­γες καταγ­γέλ­λει ότι δέχτη­κε απει­λές. «Δεί­ξα­με λίγη καλο­σύ­νη στους ταλαι­πω­ρη­μέ­νους ανθρώ­πους οι οποίοι…

Κοινωνία
Αρχές και ξενοδόχοι υπέκυψαν σε ομάδα ρατσιστών και έδιωξαν μετανάστες και πρόσφυγες από τα Βρασνά Θεσσαλονίκης (ΒΙΝΤΕΟ)

Επει­σο­δια­κή ήταν η νύχτα στα Βρασ­νά του Νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου ομά­δα ρατσι­στών κατοί­κων επι­χεί­ρη­σαν με κάθε τρό­πο να εμπο­δί­σουν την…