Περιήγηση: Βρετανία εκλογές

Διεθνή
Βρετανία εκλογές-Μπ. Τζόνσον: Εξασφαλίσαμε ισχυρή νέα εντολή — Παραίτηση Κόρμπιν

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον δήλω­σε πως πράγ­μα­τι, η κυβέρ­νη­ση των Συντη­ρη­τι­κών φαί­νε­ται πως εξα­σφά­λι­σε νέα, ισχυ­ρή εντο­λή στις…

Διεθνή
Βρετανία εκλογές: Εμφαντική νίκη στους Συντηρητικούς δίνουν τα exit polls

Οι Συντη­ρη­τι­κοί του πρω­θυ­πουρ­γού Μπό­ρις Τζόν­σον κερ­δί­ζουν ευρύ­τα­τη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Βρε­τα­νία, εξα­σφα­λί­ζο­ντας 368 έδρες από…