Περιήγηση: Βρετανία

Επικαιρότητα
Ουκρανοί κομάντο έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από Βρετανούς απόστρατους;

Απο­κλει­στι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» απο­κά­λυ­ψε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ότι στο ΓΕΕΘΑ υπάρ­χει έτοι­μο σχέ­διο να παρα­σχε­θεί εκπαί­δευ­ση σε Ουκρα­νούς κομάντο…

Διεθνή
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον αποσύρθηκε από την κούρσα για την πρωθυπουργία

Μπό­ρις Τζόν­σον απο­σύρ­θη­κε από την κούρ­σα για την ηγε­σία του κυβερ­νώ­ντος Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος και την πρω­θυ­πουρ­γία έχο­ντας απο­τύ­χει να συγκεντρώσει…

Επικαιρότητα
Άγριο τρολάρισμα της Ryanair στην Λιζ Τρας: Της έβγαλε εισιτήριο για… «οποιονδήποτε» προορισμό!

Θέση για τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις στη Βρε­τα­νία πήρε η ιρλαν­δι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία χαμη­λού κόστους Ryanair, τρο­λά­ρο­ντας την απερ­χό­με­νη πρω­θυ­πουρ­γό Λιζ…

Διεθνή
Μόσχα: Η απερχόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας ήταν μια «καταστροφικά αναλφάβητη» ντροπή

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας χαι­ρέ­τι­σε σήμε­ρα την απο­χώ­ρη­ση της Βρε­τα­νί­δας πρω­θυ­πουρ­γού Λιζ Τρας, λέγο­ντας ότι ήταν μια ντρο­πή για…