Περιήγηση: Βρετανικές βάσεις

Επικαιρότητα
Κύπρος: Συλλαλητήριο την Κυριακή ενάντια στην αξιοποίηση των βρετανικών βάσεων για τα σχέδια του ΝΑΤΟ

Η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ καλεί τους Έλλη­νες μετα­νά­στες και εργα­ζό­με­νους στην Κύπρο σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διοργανώνει…

Διεθνή
Κύπρος: Πορεία Ειρήνης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για την απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων (ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή ήταν η συμ­με­το­χή Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων στην 8η Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης προς τις Βρε­τα­νι­κές Βάσεις Ακρω­τη­ρί­ου­Την πορεία οργά­νω­σε το…