Περιήγηση: Βρετανικές εκλογές

Διεθνή
Βρετανία: Εκλογές εν μέσω τρομοφοβίας, Brexit και όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων

Οι πρό­ω­ρες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της Πέμ­πτης, 8 του Ιου­νί­ου γίνο­νται στη «σκιά» των τρο­μο­κρα­τι­κών χτυ­πη­μά­των και των οξυ­μέ­νων κοι­νω­νι­κών προβλημάτων.…