Περιήγηση: Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Κοινωνία
Λήγει αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Λήγει αύριο Τετάρ­τη 17 Αυγού­στου 2022, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων για το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης θέσε­ων στους βρε­φο­νη­πια­κούς, παι­δι­κούς σταθ­μούς, Κέντρα…

Κοινωνία
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Άνοι­ξε σήμε­ρα η ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων χορή­γη­σης voucher για την πρό­σβα­ση σε βρε­φι­κούς, βρε­φο­νη­πια­κούς και παι­δι­κούς σταθμούς.…

Κοινωνία
Παράταση για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Μέχρι την Τετάρ­τη 8 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους…

Κοινωνία
Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Λήγει την Κυρια­κή, 5 Ιου­λί­ου 2020, στις 23:59, η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων για εγγρα­φές και επα­νεγ­γρα­φές βρε­φών-νηπί­ων στους βρεφονηπιακούς…