Περιήγηση: Βροχή

Επικαιρότητα
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική — Χαλαζόπτωση σε Πεύκη, Κηφισιά και Λυκόβρυση — Προβλήματα στη Λέρο

Ισχυ­ρή καται­γί­δα σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Αττι­κή, η οποία συνο­δεύ­τη­κε από χαλα­ζό­πτω­ση σε Πεύ­κη, Κηφι­σιά και Λυκό­βρυ­ση. Όπως έδειξε…

Κοινωνία
Δραματική η κατάσταση στη Θάσο λόγω της κακοκαιρίας — Ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ

Δρα­μα­τι­κή είναι η κατά­στα­ση σε πολ­λές περιο­χές της νότιας Θάσου όπου λόγω της συνε­χι­ζό­με­νης και έντο­νης βρο­χό­πτω­σης τα δυο τελευταία…

Επικαιρότητα
Ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στη Β. Ελλάδα από σήμερα το βράδυ

Μια γρή­γο­ρα κινού­με­νη ατμο­σφαι­ρι­κή δια­τα­ρα­χή θα επη­ρε­ά­σει κυρί­ως τα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και θαλάσ­σια τμή­μα­τα της χώρας με κατά τόπους ισχυρές…