Περιήγηση: Βυζαντινόν

Πολιτική
Παρέμβαση Αρείου Πάγου για κρέμα που διαφήμισε ο Κ. Βελόπουλος σαν προστασία από τον κορονοϊό

Παρέμ­βα­ση για το προ­ϊ­όν «Βυζα­ντι­νόν» πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λης Πλιώ­τας, μετά τη δια­φή­μι­σή του μέσω τηλε­ο­πτι­κού σταθμού…