Περιήγηση: Βυζαντινό Μουσείο

Εικαστικές Τέχνες
ΕΕΤΕ: Έκθεση Γλυπτικής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (6/10 — 5/11)

Η έκθε­ση Γλυ­πτι­κής στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο της Αθή­νας, έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους πυρή­νες πολι­τι­σμού της χώρας πραγ­μα­το­ποιεί­ται και…

Εικαστικές Τέχνες
Συνεχίζεται η έκθεση Γλυπτικής στο Βυζαντινό Μουσείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Βαλ­τε­τσί­ου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθή­να FAX: 210/33.01.408 e‑mail:[email protected]                                                                                               Αθή­να 5…

Εκδηλώσεις
Συναυλία με έργα Ελλήνων συνθετών

Το Σάβ­βα­το 26 Μάη στις 20.30 στον κήπο του Βυζα­ντι­νού Μου­σεί­ου η Φιλαρ­μο­νι­κή του δήμου Αθη­ναί­ων θα δώσει συναυ­λί­α­πα­ρου­σιά­ζο­ντας έργα Ελλή­νων συν­θε­τών των τελευ­ταί­ων 200 ετών. Τη Φιλαρμονική…