Περιήγηση: Βόρεια Μακεδονία

Διεθνή
Σόφια, Σκόπια, Μαυροβούνι δεν επιτρέπουν να περάσει το αεροσκάφος με τον Λαβρόφ για Βελιγράδι

Οι αρχές της Βουλ­γα­ρί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας αρνή­θη­καν να αφή­σουν το αερο­πλά­νο που μετέ­φε­ρε τον Ρώσο υπουργό…

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ αναβάλλει επ΄ αόριστον την παραίτησή του

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας και αρχη­γός του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Ζόραν Ζάεφ ανα­βάλ­λει επ΄ αόρι­στον τις παραι­τή­σεις του από…

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία: «Πέφτει» η κυβέρνηση Ζάεφ — Αντιδράσεις για τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Έντο­νες ήταν οι αντι­δρά­σεις των κομ­μά­των του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση νωρί­τε­ρα σήμε­ρα από την μεριά…

Διεθνή
Βόρεια Μακεδονία-EURO 2020: Η κρατική τηλεόραση αποκαλεί την εθνική ποδοσφαίρου και τη χώρα «Μακεδονία

Η εθνι­κή ομά­δα ποδο­σφαί­ρου της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας έκα­νε από­ψε την πρώ­τη της εμφά­νι­ση σε ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα, αγω­νι­ζό­με­νη με αντί­πα­λο την…