Περιήγηση: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Πολιτική
ΒΟΑΚ με «διόδια, όπως έχουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι», εξήγγειλε ο Μητσοτάκης στην Κρήτη

Μετά από καθυ­στέ­ρη­ση δεκα­ε­τιών ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε τον σχε­δια­σμό για τη δημιουρ­γία του νέου Βόρειου Οδι­κού Άξο­να της…