Περιήγηση: Γάμος

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ελένη Μπέλου: Δυνατό ΚΚΕ ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα (VIDEO)

Πλή­θος κόσμου, κυρί­ως νέων συμ­με­τεί­χε στην σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ με θέμα «Δυνα­τό ΚΚΕ για…

Διεθνή
Ιταλία-κοροναϊός: Δεν θα τελούνται λειτουργίες, γάμοι και κηδείες στις καθολικές εκκλησίες

Η Συνέ­λευ­ση Καθο­λι­κών Επι­σκό­πων Ιτα­λί­ας, στο πλαί­σιο των έκτα­κτων μέτρων κατά του κορο­ναϊ­ού, απο­φά­σι­σε ότι οι λει­τουρ­γί­ες θα στα­μα­τή­σουν σε…