Περιήγηση: Γάμος

Διεθνή
Ιταλία-κοροναϊός: Δεν θα τελούνται λειτουργίες, γάμοι και κηδείες στις καθολικές εκκλησίες

Η Συνέ­λευ­ση Καθο­λι­κών Επι­σκό­πων Ιτα­λί­ας, στο πλαί­σιο των έκτα­κτων μέτρων κατά του κορο­ναϊ­ού, απο­φά­σι­σε ότι οι λει­τουρ­γί­ες θα στα­μα­τή­σουν σε…