Περιήγηση: ΓΑΚ Ν. Ημαθίας

Τεκμήρια
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Παρακαλούμεν όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υφ’ υμάς υπαλήλων εις τας τελουμένας εθνικάς εορτάς…»

Επιμέλεια: Αλέκος Χατζηκώστας // Για πολλές δεκαετίες το αστικό κράτος εκτός από τη διατήρηση των «πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» μέσω του…