Περιήγηση: Γαλατάς Χανίων

Επικαιρότητα
Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Μίκη Θεοδωράκη, στον Γαλατά Χανίων (ΦΩΤΟ — ΒΙΝΤΕΟ)

Στον Γαλα­τά Χανί­ων, την ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη και στη γη όπου «αγκά­λια­σε» τον μεγά­λο και διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο μουσικοσυνθέτη,…

Επικαιρότητα
Αντίο Μίκη

Σε λίγες ώρες ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης θα ανα­παυ­θεί  στην κρη­τι­κή γη. Στον Γαλα­τά  Χανί­ων, στο χωριό του  όπως επι­θυ­μού­σε, δίπλα…