Περιήγηση: Γαλλία Ελβετία

Αθλητικά
Euro 2020: Ισπανία και Γαλλία θέλουν να κλείσουν ραντεβού στα προημιτελικά

Τα δύο πρώ­τα ζευ­γά­ρια της προη­μι­τε­λι­κής φάσης του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος είναι γνω­στά. Μετά τους αγώ­νες του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου προ­έ­κυ­ψαν οι ανα­με­τρή­σεις Βέλ­γιο-Ιτα­λία και Τσε­χία-Δανία. Σήμερα…