Περιήγηση: ΓΕΛ

Παιδεία
Πανελλήνιες 2019: Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Πανελ­λή­νιες 2019: Αύριο Παρα­σκευή 28 Ιού­νη, ανα­κοι­νώ­νο­νται οι βαθ­μο­λο­γί­ες των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων Από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των ανακοινώνεται…