Περιήγηση: Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή
ΗΠΑ και Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του ναζισμού — Απείχε και πάλι η Ελλάδα!

Για άλλη μια χρο­νιά, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­ψή­φι­σαν στις 8 Νοέμ­βρη το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εξύ­μνη­σης του Ναζισμού…

Διεθνή
Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ: Ο καπιταλισμός γέννησε το φασισμό, την τρομοκρατία και τους πολέμους

Δρι­μύ κατη­γο­ρώ ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ εξα­πέ­λυ­σε από το βήμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών ο…

Ιστορία
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: Καταγγέλλοντας τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού από το βήμα του ΟΗΕ

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Ήταν πριν 53 χρό­νια, στις 11 Δεκέμ­βρη 1964, όταν ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, εκπρο­σω­πώ­ντας την επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της…

Εκδηλώσεις
Είναι ώρα να σπάσουμε τον αποκλεισμό κατά της Κούβας! • Εκδήλωση-συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας (11/11)

Ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός επι­βάλ­λε­ται από τις ΗΠΑ ενά­ντια στον λαό της Κού­βας από τότε που τόλ­μη­σε να…