Περιήγηση: Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα

Διεθνή
Der Spiegel: Πράκτορας των ΗΠΑ ο πρώην καγκελάριος Βίλι Μπραντ

Ο πρώ­ην καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας Βίλι Μπραντ, επί δεκα­ε­τί­ες ηγε­τι­κή μορ­φή της ευρω­παϊ­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, πιστεύ­ε­ται ότι υπήρ­ξε πλη­ρο­φο­ριο­δό­της της αμερικανικής…