Περιήγηση: Γεωργία Μπίκα

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα το πόρισμα των τοξικολογικών της Γεωργίας Μπίκα — Κόλαφος για τις ελληνικές αρχές

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­κε το πόρι­σμα των Ελβε­τών επι­στη­μό­νων του Ινστι­τού­του Ιατρο­δι­κα­στι­κής, Τοξι­κο­λο­γί­ας και Χημεί­ας της Βέρ­νης, στο οποίο είχαν αποσταλεί…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Δήλωση συνηγόρου 24χρονης για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

  Ανα­κοί­νω­ση για τα αρνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων της 24χρονης που κατήγ­γει­λε ότι έπε­σε θύμα βια­σμού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έδωσε…