Περιήγηση: Γεώργιος Παπαδόπουλος

Κοινωνία
Αθλιότητα! Βιβλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου μοιράζονται δωρεάν στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ!

Τα ΜΑΤ και η προ­σπά­θεια επι­βο­λής της «πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας» στα τρι­το­βάθ­μια εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας ήταν, ως φαί­νε­ται, μόνο η…

Ποίηση
BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

Οι αλλα­γές που κάπο­τε ορα­μα­τί­στη­κα ήρθα­νε επι­τέ­λους Βαθύ μπλε ο ουρα­νός κοι­νω­νι­κή τού­τη η δικαιο­σύ­νη By the people, for the…

Πολιτική
Χρυσή Αυγή: Εγγόνια του Χίτλερ και του Μεταξά, «ορφανά» της απριλιανής Χούντας

Η λατρεία των χρυ­σαυ­γι­τών στα δικτα­το­ρι­κά καθε­στώ­τα και τους δικτά­το­ρες είναι γνω­στή και δια­κη­ρυγ­μέ­νη και δεν περιο­ρί­ζε­ται στο πρό­σω­πο του δικτά­το­ρα φασί­στα Μετα­ξά, και του Παπαδόπουλου.…

Απόψεις
Γιατί ο φασίστας Μιχαλολιάκος και οι χρυσαυγίτες αρνούνται τους νεκρούς του Πολυτεχνείου; (ΒΙΝΤΕΟ)

Οπως οι φασί­στες αρνού­νται το Ολο­καύ­τω­μα των Εβραί­ων από τους χιτλε­ρι­κούς ναζί, έτσι και στην Ελλά­δα οι χρυ­σαυ­γί­τες  αρνού­νται την…